Toimintaohjeet Sosiaalifoorumin ohjelmajärjestäjille 2017

Suomen sosiaalifoorumi järjestetään lauantaina 1.4.2017 Helsingissä suur-Kallion alueella.

Mikä on Suomen sosiaalifoorumi?

Suomen sosiaalifoorumi (SSF) on yksipäiväinen tapahtuma, joka muodostuu kymmenistä osatapahtumista. Foorumin järjestävät yhteistyössä eri kansalaisjärjestöt, ja työtä organisoidaan säännöllisten, kaikille avoimien yleiskokousten kautta.

Suomen sosiaalifoorumi on sitoutunut Maailman sosiaalifoorumin peruskirjaan pohjautuviin, toimintaa ohjaaviin arvoihin. Keskeisiä kohtia ovat esim:  ”Sosiaalifoorumi on moniarvoinen, monipuolinen, ei-tunnustuksellinen, ei-valtiollinen ja puolueista riippumaton areena, joka tuo konkreettiseen toimintaan sitoutuneet toimijat, organisaatiot ja liikkeet paikalliselta kansainväliselle tasolle rakentamaan yhdessä toisenlaista maailmaa. Sosiaalifoorumi edistää globaalia oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa. (…) Sosiaalifoorumi on uuden ajattelun ja vaihtoehtojen areena. Se tuo esiin erilaisia ratkaisuja globaaleihin sosiaalisiin ongelmiin, joita kapitalistiset globalisaatioprosessit luovat ihmisiä alistavilla, rasistisilla, seksistisillä ja ympäristöä tuhoavilla käytännöillään niin kansainvälisesti kuin kansallisestikin.”

Sosiaalifoorumin motto on ”Toisenlainen maailma on mahdollinen!”. Sosiaalifoorumeja on järjestetty eri puolilla maailmaa 2000-luvun alusta lähtien. Myös Suomessa on järjestetty valtakunnallisen sosiaalifoorumin lisäksi myös paikallisia tapahtumia, kuten Tampereen sosiaalifoorumi, Turun sosiaalifoorumi ja Oulun sosiaalifoorumi.

Vuoden 2017 Sosiaalifoorumi järjestetään täysin kansalaisyhteiskunnan voimin

Suomen hallitus leikkasi myös järjestöjen viestintä- ja globaalikasvatustukea 65 %, minkä seurauksena myös Sosiaalifoorumi on jäänyt täysin ilman valtion tukea. Niinpä Suomen 16. Sosiaalifoorumi järjestetään nyt toisen kerran talkoovoimin ja järjestöjen ja kansalaistoimijoiden välisellä yhteistyöllä. Koska rahoitusta ei ole, on tapahtuman toteutuminen täysin järjestöjen, ay-liikkeen, seurakuntien ja muiden tukijoiden tarjoamien seminaaritilojen, lahjoitusten ja muun avun varassa. Toivomme, että ohjelman järjestäjät voisivat tukea mahdollisuuksiensa mukaan parhaaksi katsomallaan tavalla tämän ainutlaatuisen kansalaisfoorumin toteuttamista.

Viime kevään ensimmäistä kertaa pop up -muotoisena järjestetty Sosiaalifoorumi osoitti, miten valtion rahoituksen puuttumisesta huolimatta voimme järjestöjen ja muiden toimijoiden moninaisen yhteistyön ja ideoinnin ansiosta järjestää tilan kansalaisyhteiskunnan keskusteluille. Pop up -sosiaalifoorumi keräsi 700 kävijää 37 tapahtumaan 17 paikassa eri puolilla Helsinkiä. Tapahtuma miellettiin entistä helpommin lähestyttäväksi ja keskeisemmäksi osaksi kaupunkikulttuuria. Palautekyselyn 41 vastaajasta 32 koki järjestelyjen onnistuneen hyvin tai erittäin hyvin ja 22 mielestä pop up -muoto toimi hyvin tai erittäin hyvin. Kokemuksesta opittiin, että pop up -muotoisena tapahtuma kannattaa kuitenkin keskittää tietylle alueelle, ja niinpä viime vuotisen koko Helsingin sijaan Sosiaalifoorumin tapahtumat keskitetään tänä vuonna Sörnäisiin, Kallioon ja Alppiharjuun.

Miten pääsee Suomen sosiaalifoorumin tekijäksi?

Sosiaalifoorumi koostuu eri järjestöjen ja verkostojen tekemistä osatapahtumista. Osatapahtuma voi olla keskustelu, työpaja, luento, elokuvaesitys tai vaikka jotain luovaa ja ennenäkemätöntä.

Kutakin SSF:n osatapahtumaa tulee olla järjestämässä vähintään 2 yhdistystä, verkostoa, tms. Periaatteena on: vähemmän tapahtumia, enemmän yhteistyötä. Osatapahtumien perustiedot jätetään viimeistään tiistaihin 28.2. mennessä. Tapahtumat järjestetään omatoimisesti: jokainen järjestö voi etsiä haluamansa tilan, päättää puhujista, jne. Foorumia koordinoiva ohjausryhmä ja yleiskokoukset auttavat tarvittaessa. Osatapahtumien on oltava osallistujille maksuttomia. Sosiaalifoorumissa tapahtumat järjestetään aina yhteistyössä vähintään yhden muun järjestön tai muun vastaavan tahon kanssa.

Sosiaalifoorumi järjestetään tänä vuonna ympäri suur-Kallion aluetta pop up -periaatteella. Eri järjestöt ovat tarjonneet omia tilojaan seminaarien järjestäjien käyttöön muun muassa Seurakuntien talosta Kolmannella linjalla ja Rakennusliiton tiloista Siltasaarenkatu 2:stä.  Jokainen järjestävä taho voi siis etsiä haluamansa tilan, ja järjestää tilaisuuden sinne. Myös tilaisuuksien muodot voivat olla aiempaa vaihtelevampia – pelkän keskustelutilaisuuden sijaan voi järjestää vaikka yhteisen ruokahetken, kävelyn tai radiolähetyksen.

Yhteistyö Lähiradion kanssa

Osa Sosiaalifoorumin pop up -tapahtumista voidaan järjestää keskitetysti radioitse. Löytyykö kiinnostuneita yhteisöjä osatapahtumien järjestämiseen studiossa? Tapahtumat voisi järjestää klo 12-18 välillä. Lähiradion tiloihin mahtuu kymmenen osallistujaa ja toisena vaihtoehtona voisi olla järjestää tapahtumat jossain muussa tilassa, jota vielä kartoitetaan. Jos kiinnostuit, ota yhteyttä: sosiaalifoorumi@riseup.net

Vuoden 2016 2017 Suomen sosiaalifoorumin teemojen työnimet

 • ”Yhdessä” (Rauha, solidaarisuus ja oikeudenmukaisuus)
 • ”Media ja manipulointi” (Julkisuus, tiedonlevitys ja sananvapaus)
 • ”Talouden ylivallasta todelliseen demokratiaan” (Työ, talous ja valta)
 • ”Oikeudenmukaisuutta rajallisella maapallolla” (Ympäristö, ilmasto ja luonnonvarat)
 • ”Onko yhdenvertaisuutta?” (Hyvinvointi ja yhdenvertaisuus)

Järjestäjät tiedottavat osatapahtumastaan itse. Vaikka kaikista osatapahtumista tiedotetaan Suomen sosiaalifoorumin yhteisen tiedotuksen kautta, osallistujat eivät välttämättä löydä tilaisuutta pelkästään sen perusteella. Jokainen ryhmä osatapahtumaansa mainostaessaan toivottavasti tiedottaa koko SSF:sta.

Osallistumismaksu

 • Osatapahtumista peritään osallistumismaksu, joka on 30 euroa/osatapahtuma. Maksu maksetaan per osatapahtuma – siis kun järjestäjiä on useampia, he jakavat osallistumismaksun keskenään.
 • Osallistumismaksusta saatavia tuloja tarvitaan tiedotuksesta aiheutuviin kuluihin. Hallitus leikkasi Sosiaalifoorumin rahoituksen kokonaan, joten olemme täysin järjestöiltä saatavan rahoituksen varassa.
 • Jos järjestönne on varakas ja haluatte tukea Sosiaalifoorumin selviytymistä, voitte maksaa vapaaehtoisen tukimaksun.
 • Osallistumismaksua vastaan osatapahtuma on mukana kaikessa SSF:n tiedotuksessa.
 • Mikäli osallistumismaksua ei ole maksettu 24.3. mennessä, eikä muusta (alennuksesta tai maksuajasta) ole sovittu ohjausryhmän kanssa, osatapahtuma katsotaan perutuksi.
 • Maksu maksetaan vuosina 2017–2018 tili- ja vastuujärjestönä toimivan Sivistysliitto Kansalaisfoorumi ry:n tilille FI90 5720 1020 0611 11  ja viestikenttään laitetaan viestiksi SSF2017.

Miten pääsee Suomen sosiaalifoorumin tukijaksi?

SSF on yksi näkyvimpiä vaihtoehtotapahtumia Suomessa. Monet järjestöt, mm. ammattiliitot, ovat tukeneet Sosiaalifoorumia vuosittaisella tukimaksulla. Tukimaksut mahdollistavat omalta osaltaan Sosiaalifoorumin järjestämisen. Tukijat mainitaan SSF:n tiedotuksessa. Tukijat vapautetaan osatapahtuman ja/tai pöytäpaikan maksusta.

Share